Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7233/BGTVT-TCCB về việc cử bác sỹ tham dự kỳ thi nâng ngạch lên bác sỹ chính năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7233/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7233/BGTVT-TCCB
V/v cử bác sỹ tham dự kỳ thi nâng ngạch lên bác sỹ chính năm 2008

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 04/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); thực hiện công văn số 6095/BYT-TCCB ngày 04/9/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi nâng ngạch bác sỹ lên bác sỹ chính, dược sỹ lên dược sỹ chính năm 2008; Bộ Giao thông vận tải xin cử 12 bác sỹ chính thức tham dự kỳ thi nâng ngạch lên bác sỹ chính theo chỉ tiêu được Bộ Y tế phân bổ năm 2008 và 02 bác sỹ bổ sung đề nghị Bộ Y tế xem xét giải quyết cho dự thi nâng ngạch lên bác sỹ chính năm 2008 (có danh sách trích ngang tại Phụ lục 1 kèm theo).

Kèm theo công văn này, Bộ Giao thông vận tải xin gửi Bộ Y tế Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc cử bác sỹ tham dự kỳ thi nâng ngạch lên bác sỹ chính năm 2008.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Y tế xem xét giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7233/BGTVT-TCCB về việc cử bác sỹ tham dự kỳ thi nâng ngạch lên bác sỹ chính năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49