Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 717/TĐC-HCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 11/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 717/TĐC-HCHQ
V/v mức độ đáp ứng tiêu chí “đặc trưng cơ bản của sản phẩm khung gầm ô tô có gn đng cơ”

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ có ý kiến đối với đề nghị làm rõ mức độ đáp ứng tiêu chí xác định độ rời rạc đối với khung gầm ô tô có gắn động cơ và bộ linh kiện phụ tùng để lắp ráp khung gầm động cơ xe ô tô khách 25 chỗ trở lên nhập khẩu của Quý Tng cục nêu tại công văn số 1988/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2017, sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến sau:

1. Căn cứ vào 15 Tờ khai Hải quan của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Nam Định đính kèm công văn số 1988/TCHQ-TXNK ngày 27/3/2017 của Quý Tổng cục thì tại khoảng thời gian Công ty mở Tờ khai Hải quan nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô để sản xuất, lắp ráp (từ năm 2007 đến năm 2010), phương pháp để xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô và Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Cụ thể, như sau:

“Các linh kiện ô tô do doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hoặc mua của các doanh nghiệp thương mại nhập khẩu thì không được tính là nội địa hóa.

Mức độ rời rạc của các linh kiện nhập khẩu được quy định như sau:

- Thân ôtô: Rời thành từng mảng: chưa hàn, tán, chưa sơn tĩnh điện. Trường hợp đặc biệt phải được sự chấp thuận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Khung ô tô: Đã liên kết với nhau và chưa sơn tĩnh điện. Đối với khung xe có chiều dài từ 3,7m trở lên, được phép sơn tĩnh điện trước khi nhập khẩu.

- Động cơ: Hoàn chỉnh và có thể lắp liền với bộ ly hợp và hộp s.

- Hệ thống truyền động: Đã hoặc chưa lắp cùng với hệ thống phanh.

- Hệ thống điện, đèn và tiện nghi: Hệ thống dây điện, bảng điện, đèn và tiện nghi trong ôtô để rời.

Các Phụ lục 5, 6, 7, 8 ban hành theo quyết định này minh họa về mặt kết cu mức độ rời rạc của các linh kiện đối với ôtô các loại”.

(Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

2. Tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 và tại khoản 2 Điều 3 của văn bản hợp nhất số 03/VBHN-GTVT ngày 02/02/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới đã quy định:

Ô tô sát xi là ô tô ở dạng bán thành phẩm, có thtự di chuyn, có bung lái hoặc không có buồng lái, không có thùng chở hàng, không có khoang chở khách, không gắn thiết bị chuyên dùng”.

3. Do đó, để thực hiện đánh giá mức độ rời rạc đối với khung gầm ô tô có gắn động cơ và bộ linh kiện phụ tùng ô tô nhập khẩu tại khoảng thời gian từ năm 2007 đến 30/4/2012, Quý Tổng cục cần căn cứ vào phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô được quy định tại Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương pháp xác định tlệ nội địa hóa đối với ô tô và Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Tổng cục tham khảo trong quá trình xử lý hồ sơ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu: VT, HCHQ
.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 717/TĐC-HCHQ ngày 11/04/2017 mức độ đáp ứng tiêu chí “đặc trưng cơ bản của sản phẩm khung gầm ô tô có gắn động cơ” do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


600

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167