Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7034/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn tỉnh Hải Dương và bổ sung vào danh mục Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7034/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 06/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7034/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn tỉnh Hải Dương và bổ sung vào danh mục Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 1366/UBND-VP ngày 08 tháng 8 năm 2011); ý kiến của các các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5634/BKHĐT-KTNN ngày 26 tháng 8 năm 2011), Giao thông vận tải (công văn số 5223/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2011), Tài chính (công văn số 12320/BTC-NSNN ngày 15 tháng 9 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4365/BNN-KTHT ngày 25 tháng 8 năm 2011) về chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn tỉnh Hải Dương và bổ sung vào danh mục Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc đồng ý chủ trương đầu tư tuyến đường Văn Tố - Phượng Kỳ (191N) và đường Tân Hương - Hoàng Hanh thuộc huyện Tứ Kỳ và huyện Ninh Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chủ động sử dụng ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết Vùng của Bộ Chính trị, các nguồn vốn hợp pháp khác (vốn ODA, vốn góp của dân) để đầu tư các dự án theo thứ tự ưu tiên của Tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải đề xuất hỗ trợ cho địa phương và tổng hợp vào chương trình mục tiêu của Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;;
- VPCP: BTCN, các PCN:
   Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn,
  Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT,
  các Vụ: KTTH, ĐP, Th;
- Lưu: VT, KTN (4), C 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7034/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn tỉnh Hải Dương và bổ sung vào danh mục Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.210
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15