Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 630/BGTVT-PCLB&TKCN về việc dự kiến phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai Công ước SAR 79 về tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 630/BGTVT-PCLB&TKCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 09/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 630/BGTVT-PCLB&TKCN
V/v: Dự kiến phân công nhiệm vụ triển khai QĐ số 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng CP triển khai Công ước SAR 79 về TKCN hàng hải

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hàng hải VN;
- Cục Đăng kiểm VN;
- Cục Hàng không VN;
- Cục Y tế Giao thông vận tải;
- Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, An toàn Giao thông, Vận tải và Tài chính.

 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979(Công ước SAR79), theo nội dung Công ước thì Bộ Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối quan hệ với Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và chủ trì triển khai thực hiện 09 nhiệm vụ quan trọng (trong số 15 nhiệm vụ) của Quyết định. Bộ Giao thông vận tải dự kiến phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm trong việc đàm phán vùng trách nhiệm cho VNMCC, Bộ GTVT dự kiến phân công cho các đơn vị theo kế hoạch đính kèm.

Chi phí để triển khai thực hiện sẽ sử dụng nguồn chi đột xuất cho hoạt động TKCN (nếu chi trong năm 2009), còn chi phí chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ trong các năm tiếp theo thì tuỳ theo nhiệm vụ được phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch chi ngân sách gửi Văn phòng ban Chỉ đạo PCLB&TKCN trước ngày 30/6 hàng năm.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan nói trên đóng góp ý kiến, đề xuất bằng văn bản gửi về Bộ GTVT qua (Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN) trước ngày 20/02/2009 để Bộ ra Quyết định triển khai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Thành viên BCĐ PCLB&TKCN;
- Lưu VT, PCLB&TKCN (Bình 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 630/BGTVT-PCLB&TKCN về việc dự kiến phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai Công ước SAR 79 về tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40