Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5928/BGTVT-KCHT cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 1 + 075 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 5928/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNGVẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5928/BGTVT- KCHT
V/v: cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 1 + 075 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại công văn số 1790/ĐS – CSHT ngày 05 tháng 9 năm 2011 về việc cho phép cải tạo, mở rộng đường ngang Km 1 + 075 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển; công văn số 76/ĐĐN - QLDA – NV2 ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Ban quản lý dự án huyện Đông Anh thuộc Ủy ban nhân dân Đông Anh thành phố Hà Nội; Quyết định số 2057/QĐ - UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu vực địa đạo Nam Hồng, huyện Đông Anh; Tờ trình số 263/TTr – ĐSHT ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Công ty TNHH một thành viên QLĐS Hà Thái; Biên bản kiểm tra hiện trường ngày 21 tháng 9 năm 2011; Bản vẽ mặt bằng đường ngang Km 1 + 075. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đường ngang Km 1 + 075 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển là đường ngang cấp III phòng vệ bằng biển báo, là giao cắt giữa 02 đường sắt tuyến Bắc Hồng – Văn Điển với đường bộ nối từ đường 23B qua trung tâm xã Nam Hồng đến trạm bơm Nam Hồng thôn Tằng My xã Nam Hồng huyện Đông Anh thành phố Hà Nội tại Km 0 + 987.23 (lý trình đường bộ) thuộc dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu vực địa đạo Nam Hồng, huyện Đông Anh. Đây là nơi sẽ có mật độ người và phương tiện giao thông qua lại lớn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưa có điều kiện xây dựng nút giao khác mức tại vị trí đường ngang này, hoặc cải tạo dịch chuyển đường bộ ra ngoài phạm vi ga, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 1 + 075 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.

2. Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố không bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đường ngang và ra quyết định cho phép cải tạo mở rộng đường ngang tại Km 1 + 075 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển.

3. Đường ngang tại km 1 + 075 phải đảm bảo các thông số kỹ thuật chủ yếu sau đây:

- Giữ nguyên cấp đường ngang và các yếu tố về vị trí, bình diện (đường sắt, đường bộ), tầm nhìn của đường ngang như hiện tại.

- Góc giao cắt giữa đường bộ và đường sắt:

+ Đường sắt tuyến Bắc Hồng – Văn Điển là 850 00’00’’;

+ Đường sắt ghi N104 – ga Bắc Hồng (nhánh đường vòng Tằng My) là: 900 00’00’’

- Cải tạo trắc dọc đường bộ đoạn qua đường ngang để đảm bảo từ mép ray ngoài cùng trở ra hai phía đường bộ một đoạn dài 16m, độ dốc 0%; đoạn tiếp theo dài ít nhất 20 m, độ dốc không quá 3%.

- Đường bộ tại vị trí đường ngang: quy mô xây dựng theo Quyết định số 2057/QĐ – UBND ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Đông ANh). Nền đường rộng 17,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 10,5m, hè đường 02 bên mỗi bên rộng 3,5m.

- Bố trí biển báo, đèn tín hiệu, vạch dừng xe, làm gờ giảm tốc, biển hạn chế tốc độ 10km/h, lắp hàng rào cố định, cọc tiêu theo đúng quy định của Điều lệ Đường ngang và Điều lệ báo hiệu đường bộ.

- Cắm cọc mốc chỉ giới đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt tại đường ngang để bảo vệ tầm nhìn.

4. Kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng cải tạo mở rộng đường ngang, giải phóng mặt bằng do Ban quản lý dự án huyện Đông Anh chi trả cho đơn vị thực hiện.

5. Kinh phí quản lý, bảo trì đường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Công ty TNHH một thành viên QLĐS Hà – Thái và Công ty TNHH một thành viên TTTH ĐS Hà Nội thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch nhà nước cân đối hàng năm cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc cải tạo mở rộng đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh La Thăng (báo cáo);
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh;
- Sở GTVT tp Hà Nội;
- Công ty TNHH MTV QLĐS Hà – Thái;
- Công ty TNHH MTV TTTH ĐS Hà Nội;
- Lưu: VT, KCHTGT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5928/BGTVT-KCHT cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 1 + 075 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.967

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242