Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 574/BGTVT-TC về việc bố trí kế hoạch vốn năm 2009 cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 574/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 05/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 574/BGTVT-TC
V/v: Bố trí kế hoạch vốn năm 2009 cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ban quản lý dự án 1;
- Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long.

 

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 915/BTC-ĐT ngày 20/01/2009 của Bộ Tài chính về việc bố trí kế hoạch vốn năm 2009 cho dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ. Trong đó, Bộ Tài chính có ý kiến trong khi chưa bố trí được kế hoạch 2009, thực hiện công văn số 312/TTg-KTTH ngày 09/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ được sử dụng nguồn thu phí cầu Mỹ Thuận là 29 tỷ đồng cho Tiểu dự án giải phóng mặt bằng (Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long). Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương phối hợp với Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 915/BTC-ĐT ngày 20/01/2009 của Bộ Tài chính nêu trên./.

(Gửi kèm theo văn bản số 915/BTC-ĐT ngày 20/01/2009 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch đầu tư;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 574/BGTVT-TC về việc bố trí kế hoạch vốn năm 2009 cho dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49