Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5205/VPCP-KTN về việc kiểm tra chất lượng xe máy, xe đạp điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5205/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 5205/VPCP-KTN
V/v kiểm tra chất lượng xe máy, xe đạp điện

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (công văn số 851/UBND-TM ngày 11 tháng 4 năm 2008), ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1147/BKHCN-TĐC ngày 23 tháng 5 năm 2008) và Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4156/BGTVT-KHCN ngày 30 tháng 5 năm 2008) về việc kiểm tra chất lượng xe máy điện, xe đạp điện, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an thống nhất nội dung kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy điện theo hướng kiểm soát chặt chẽ về những nguy cơ gây tai nạn giao thông và đưa nội dung này vào văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Trong khi chưa ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị căn cứ tình hình cụ thể, cho phép sản phẩm xe máy điện, xe đạp điện sản xuất lắp ráp tại Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo được tiêu thụ nội địa, nhưng phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 và ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Ban QLKKT - TM đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, KGVX, NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5205/VPCP-KTN về việc kiểm tra chất lượng xe máy, xe đạp điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22