Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 519/ĐKVN-VAR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: Trịnh Ngọc Giao
Ngày ban hành: 14/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 519/ĐKVN-VAR
V/v Quản lý mật khẩu tra cứu dữ liệu  phương tiện

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Theo báo cáo của Phòng kiểm định xe cơ giới và Trung tâm tin học về tình trạng có nhiều Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới để phát tán mật khẩu tra cứu dữ liệu phương tiện qua trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam, gây tình trạng nghẽn mạng cục bộ và một số đối tượng khác lấy dữ liệu sử dụng vào các mục đích khác. Để khắc phục tình trạng trên Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các Đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Giám đốc các Đơn vị phải có biện pháp bảo vệ mật khẩu và chịu trách nhiệm khi mật khẩu bị phát tán;

Phòng Kiểm định xe cơ giới, Trung tâm tin học thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện Đơn vị nào để xảy ra tình trạng trên sẽ hủy mật khẩu và báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Đơn vị bị hủy mật khẩu phải có báo cáo giải trình việc kiểm điểm, xử lý sai phạm theo quy định. Trong thời gian bị hủy mật khẩu, Đơn vị đó không được kiểm định các phương tiện không phải do Đơn vị quản lý Sổ. Thời gian cấp lại mật khẩu là 6 tháng kể từ khi Đơn vị có báo cáo giải trình.

Yêu cầu Thủ trưởng các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới nghiêm túc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để TH);
- Lưu: VP, VAR.     

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 519/ĐKVN-VAR ngày 14/04/2011 về quản lý mật khẩu tra cứu dữ liệu phương tiện do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.950

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74