Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5181/TCĐBVN-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Phan Thị Thu Hiền
Ngày ban hành: 23/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ

VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5181/TCĐBVN-VT
V/v tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải đăng ký giấy nhận diện có mã QRCode.

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai.

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo số 251/TB- BGTVT ngày 17/7/2021 tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải (GTVT) với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 18/7/2021, Tổng cục ĐBVN đã có văn bản số 4979/TCĐBVN-VT về việc thống nhất triển khai sử dụng phần mềm đăng ký cấp và quản lý, sử dụng Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, Tổng cục ĐBVN nhận được phản ánh của một số đơn vị vận tải về việc gặp khó khăn và thiếu thông tin trong quá trình đăng ký nhận giấy nhận diện có mã QRCode, việc giải quyết cấp mã QRCode tại một số địa phương còn chậm.

Để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện khi lưu thông trên đường, đồng thời đảm bảo việc triển khai sử dụng phần mềm có hiệu quả, nhanh chóng giải quyết cấp mã QRCode cho phương tiện; Tổng cục ĐBVN đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện như sau:

1. Có văn bản gửi các đơn vị vận tải trên địa bàn và thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để cung cấp đầy đủ thông tin và hướng dẫn cho các đơn vị vận tải sử dụng phần mềm để đăng ký mã QRCode của Tổng cục ĐBVN.

2. Bố trí cán bộ để tiếp nhận đăng ký và cấp mã QRCode cho các phương tiện theo đúng hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN tại văn bản số 4977/TCĐBVN-VT và văn bản số 4979/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021. Thực hiện kiểm tra, giải quyết ngay việc cấp mã QRCode đối với toàn bộ các phương tiện đã cung cấp đủ thông tin hợp lệ trên phần mềm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và công khai, minh bạch trong các quy trình, kết quả giải quyết.

3. Giao Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc nhắc nhở các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc việc cấp mã QRCode, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở GTVT, Sở GTVT-Xây dựng tỉnh Lào Cai khn trương trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/cáo);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/cáo);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/cáo);
- Phó CT chuyên trách Ủy ban ATGTQG Khuất Việt Hùng (để b/cáo);

- Tổng Cục trưởng (để b/cáo);
- Các Vụ: ATGT, Vận tải - Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ;

- Các Cục QLĐB I, II, III và IV;
- Lưu: Văn thư, Vận tải.

TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5181/TCĐBVN-VT ngày 23/07/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tạo thuận lợi cho đơn vị vận tải đăng ký giấy nhận diện có mã QRCode do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


850

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97