Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4742/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc một số cảng không có dịch vụ cung ứng xăng dầu cho tàu nước ngoài và tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế

Số hiệu: 4742/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 10/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4742/TCHQ-GSQL
 V/v: Cung ứng xăng dầu cho tàu XC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 886/CHQKG-NV ngày 29/9/2005 của Cục Hải quan Kiên Giang về việc một số cảng không có dịch vụ cung ứng xăng dầu cho tàu nước ngoài và tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 5 Khoản đ, c Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu và Điểm 2.c Mục I Thông tư số 12/2002/TTLT/BTM-BTNMT-BGTVT ngày 08/7/2005 của liên Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng tàu biển thì việc mua xăng dầu cho tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam và tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế phải thông qua doanh nghiệp có ngành nghề dịch vụ cung ứng tàu biển ghi trong giấy đăng ký kinh doanh.

2. Tại các cảng chưa có dịch vụ cung ứng xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế và tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam thì không được thực hiện cung ứng xăng dầu cho tàu xuất cảnh. Trường hợp tàu gặp tai nạn, hư hỏng nhập trái cảng được cơ quan Cảng vụ nơi tàu vào trái cảng xác nhận, nếu tàu có nhu cầu cung ứng xăng dầu thì cơ quan Hải quan được phép làm thủ tục tại nơi tàu vào trái cảng.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan Kiên Giang biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4742/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc một số cảng không có dịch vụ cung ứng xăng dầu cho tàu nước ngoài và tàu Việt Nam chạy tuyến quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170