Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4565/VPCP-KTN thí điểm đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4565/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4565/VPCP-KTN
V/v thí điểm đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 3245/UBND-CN ngày 21 tháng 5 năm 2012); ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 4340/BGTVT-VT ngày 05 tháng 6 năm 2012) và Công an (công văn số 1787/BCA-C61 ngày 12 tháng 6 năm 2012) về việc thí điểm Đề án đầu tư xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc cho phép thực hiện thí điểm Đề án đầu tư xe ô tô điện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại công văn nêu trên. Thời gian thực hiện 02 năm kể từ khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa:

- Chịu trách nhiệm quy định, tổ chức thực hiện việc thí điểm tham gia giao thông của loại ô tô điện nêu trên theo lộ trình được phê duyệt; quy định cụ thể thời gian hoạt động trong ngày, bảo đảm an toàn giao thông.

- Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện thí điểm Đề án trên theo đúng các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành, trong đó lưu ý loại xe ô tô điện trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

3. Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định việc quản lý đối với loại xe ô tô điện trong quá trình thực hiện Đề án thí điểm.

4. Sau 02 năm thí điểm, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm nêu trên, đề nghị cơ chế quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các Bộ: Giao thông vận tải, Công an biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng,
các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý
Cổng TTĐT, các Vụ:
NC, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b). C19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4565/VPCP-KTN thí điểm đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.718
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78