Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4504/BGTVT-KHCN về việc đề nghị được tiếp tục khai thác sử dụng xe ô tô chở bộ cầu phao PMP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4504/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4504/BGTVT-KHCN
V/v: đề nghị được tiếp tục khai thác sử dụng xe ô tô chở bộ cầu phao PMP

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi : Thủ tướng Chính phủ

Khu Quản lý đường bộ VII tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, hiện trực tiếp bảo quản, sử dụng 50 xe ô tô chở bộ cầu phao PMP phục vụ công tác ứng trực bảo đảm giao thông khu vực (40 ô tô Kraz 255 và 10 ô tô Zil 130). Số xe này đều là ô tô tải được sản xuất từ năm 1983 đến 1985. Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4 của Nghị định 23/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về niên hạn sử dụng đối với ô tô tải và ô tô chở người thì đối với ô tô tải, niên hạn sử dụng không quá 25 năm. Vì vậy, số xe này hết niên hạn sử dụng vào năm 2009 đến 2010.

Thực tế, 50 xe ô tô trên được bảo quản, niêm cất chỉ để phục vụ chuyên dùng để chở bộ cầu phao PMP dự phòng, ứng cứu đảm bảo giao thông khi đặc biệt cần thiết. Vì vậy, về mặt kỹ thuật số xe này vẫn có thể tiếp tục khai thác, sử dụng vào mục đích chuyên dùng phục vụ công tác ứng trực đảm bảo giao thông khu vực.

Để không lãng phí tài sản của nhà nước, Bộ Giao thông vận tải kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 50 xe ô tô tải nêu trên được áp dụng theo điểm c, khoản 1, Điều 2 của Nghị định 23/2004/NĐ-CP và được coi là ô tô chuyên dùng (xe có kết cấu và trang bị để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt) để các xe này tiếp tục được kiểm định lưu hành theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4504/BGTVT-KHCN về việc đề nghị được tiếp tục khai thác sử dụng xe ô tô chở bộ cầu phao PMP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


961

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91