Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4441/TCHQ-GSQL xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô hiệu Kia Moming và Daewoo Matiz doanh nghiệp khai là xe tải VAN do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4441/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4441/TCHQ- GSQL
V/v xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô hiệu Kia Moming và Daewoo Matiz doanh nghiệp khai là xe tải VAN

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tiếp theo công văn số 3662/TCHQ-KTSTQ ngày 07/7/2010 về việc xử lý xe ôtô nhãn hiệu Kia Moming và Daewoo Matiz nhập khẩu khai là xe tải VAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu như sau:

1. Tại điểm 2.3 công văn số 4995/TCHQ-GSQL ngày 08/11/2001 của Tổng cục Hải quan đã hưóng dẫn: “Hải quan đối chiếu nội dung khai báo của người nhập khẩu trên tờ khai nguồn gốc với kết quả kiếm tra, xác nhận của kiếm hoá viên và toàn bộ hồ sơ liên quan để xác nhận tờ khai nguồn gốc. Do vậy, khi xác nhận tờ khai nguồn gốc, cơ quan hải quan phải căn cứ vào kết quả kiếm tra thực tế hàng hoá của kiếm hoá viên và hồ sơ liên quan để xác nhận.

2. Đối với xe ôtô nhãn hiệu Kia Moming và Daewoo Matiz nhập khẩu khai là xe tải VAN, nhưng được xác định là xe ôtô chở người tại công văn số 12392/BTC–TCHQ ngày 03/9/2009 của Bộ Tài Chính và công văn số 3594N PCP-KTTH ngày 28/5/2010 của Văn phòng Chính phủ thì khi xác nhận tờ khai nguồn gốc, cơ quan Hải quan ghi vào mục xác nhận của cơ quan Hải quan: “căn cứ quy định về phân loại hàng hoá, pháp luật về thuế cơ quan hải quan xác định là xe chở người và đã thu thuế theo mức thuế xe chở người, loại 5 chỗ ngồi” sau đó mới ký, đóng dấu Chi cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Công Thương;
- Cục CSGT đườug bộ, đường sẳt (để phối hợp);
- Cục Đăng kiểm Việt Nam (để phối hợp);
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Cục Thuế XNK;
- Lưu: VT, GSQL (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4441/TCHQ-GSQL xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô hiệu Kia Moming và Daewoo Matiz doanh nghiệp khai là xe tải VAN do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180