Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4393/BGTVT-TC về việc quyết toán kinh phí sự nghiệp năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4393/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 30/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4393/BGTVT-TC
V/v: Quyết toán kinh phí sự nghiệp năm 2008.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Đường Bộ Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam,

 

Thực hiện Quyết định số 2226/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành quy định về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm của Bộ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; Công văn số 3824/BGTVT-TC ngày 9/6/2009 của Bộ GTVT về kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2008 đối với các đơn vị dự thoán thuộc Bộ. Để đảm bảo công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán kinh phí sự nghiệp năm 2008 của Bộ theo thời gian quy định, Bộ yêu cầu các Cục:

1. Khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc theo quy định. Tổng hợp và lập báo cáo quyết toán năm bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt (kèm theo biên bản xét duyệt) theo quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp, gửi Bộ GTVT trước ngày 15/8/2009.

2. Nội dung và mẫu biểu báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán ngân sách các cấp được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách, Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp và các văn bản khác có liên quan.

Yêu cầu Cục trưởng các Cục chỉ đạo để thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HCSN (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT - TC (02 bản).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4393/BGTVT-TC về việc quyết toán kinh phí sự nghiệp năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.184

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241