Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4240/BGTVT-TC về việc đẩy mạnh công tác giám sát và thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4240/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 24/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4240/BGTVT-TC
V/v : Đẩy mạnh công tác giám sát và thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi :

- Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam;
- Các tổng công ty nhà nước;
- Các công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Thông tư số 115 Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính, công văn số 907/TTg-ĐMDN ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ,  Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau :

1. Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp do mình quản lý theo đúng quy định tại Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt lưu ý các Cục, tổng công ty nhà nước chỉ đạo các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp đảm bảo thời gian theo đúng quy định (trước ngày 31 tháng 3).  

2. Đến nay, đã quá thời hạn nộp báo cáo song còn 20 đơn vị chưa gửi báo cáo  giám sát, đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2008 (Có danh sách chi tiết kèm theo). Bộ yêu cầu các đơn vị  khẩn trương  gửi báo cáo về Bộ Giao thông vận tải đồng thời gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/6/2009 để tổng hợp theo quy định. Đơn vị nào gửi báo cáo chậm phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT,TC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO GIÁM SÁT XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2008

(Ban hành kèm theo công văn số :         /BGTVT-TC ngày     tháng 6 năm 2009)

STT

Tên doanh nghiệp

1

Cục Hàng hải Việt Nam

2

Trường Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh

3

Trường Cao đẳng GTVT

4

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

5

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

6

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

7

Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

8

Tổng công ty Công nghiệp ô tô VN

9

Tổng công ty Đường sông miền Nam

10

Tổng công ty Xây dựng CTGT 1

11

Tổng công ty Xây dựng CTGT 5

12

Tổng công ty Xây dựng CTGT 6

13

Tổng công ty Xây dựng CTGT8

14

Tổng công ty XD Thăng Long

15

Tổng công ty XD đường thuỷ

16

Công ty Vận tải và Xếp dỡ đường thuỷ nội địa

17

Công ty XNK và Hợp tác đầu tư GTVT

18

Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT

19

Công ty Vận tải và Xây dựng

20

Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4240/BGTVT-TC về việc đẩy mạnh công tác giám sát và thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123