Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4226/BGTVT-PCLB&TKCN về việc khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2008 đối với trạm quản lý đường thuỷ nội địa Tạ Hộc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4226/BGTVT-PCLB&TKCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 24/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4226/BGTVT-PCLB&TKCN
V/v: Khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2008 đối với trạm quản lý ĐTNĐ Tạ Hộc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam

Phúc đáp công văn số: 710/CĐTNNĐ-QLHT ngày 15/5/2009 của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về việc di chuyển nhà trạm quản lý ĐTNĐ Tạ Hộc khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2008, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Việc di chuyển trạm Tạ Hộc đến vị trí an toàn là cần thiết và cấp bách vì vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam khẩn trương tiến hành kiểm tra, khảo sát và tập hợp hồ sơ chứng từ cần thiết và quyết định phê duyệt kinh phí để khắc phục hậu quả do cơn bão số 6 năm 2008 gây ra đối với trạm Tạ Hộc thuộc đoạn Quản lý đường sông số 9 theo đúng Quy chế bão lũ. Cục ĐTNĐ VN trình Bộ GTVT phân bổ trong nguồn dự phòng bão lũ năm 2009 được trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa. Nếu còn thiếu Bộ sẽ hỗ trợ bằng nguồn dự phòng lũ bão của Bộ năm 2009 để khắc phục.

2. Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐTNĐ VN cần rút kinh nghiêm trong việc chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cấp dưới trong việc lập hồ sơ, phê duyệt phương án, chi phí khắc phục hậu quả lũ bão năm 2008 không kịp thời dẫn đến giảm dự toán ngân sách 1.450 triệu đồng đối với nguồn kinh phí SNKT quản lý, bảo trì ĐTNĐ (Văn bản thẩm định của Bộ Tài chính số 6761/BTC-HCSN ngày 13/5/2009), trong khi đó còn thiếu kinh phí để khắc phục bão lũ xảy ra trong năm 2009.

Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐTNĐ VN thực hiện đúng các chỉ đạo nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, PCLB&TKCN (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4226/BGTVT-PCLB&TKCN về việc khắc phục thiệt hại bão lũ năm 2008 đối với trạm quản lý đường thuỷ nội địa Tạ Hộc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


981

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49