Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4212/BGTVT-PCLB&TKCN về việc tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người hoạt động trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4212/BGTVT-PCLB&TKCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 24/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4212/BGTVT-PCLB&TKCN
V/v: Tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người hoạt động trên biển.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79).

Bộ Giao thông vận tải có nhiệm vụ phối hợp cùng Bộ Thông tin Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức cho những người hoạt động trên biển và đảm bảo kịp thời tìm kiếm, cứu nạn và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển theo Công ước SAR 79.

Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL), thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích - quản lý, vận hành, khai thác hệ thống 32 Đài Thông tin duyên hải dọc theo bờ biển Việt Nam, có nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho tất cả các phương tiện hoạt động trên biển trong mọi hoàn cảnh điều kiện thời tiết.

Thực hiện theo Quyết định 137/2007/QĐ-TTg ngày 21/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) thực hiện cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải cho tàu cá, cụ thể như sau:

- Trực canh 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần trên tần số 7.903 Khz bằng phương thức thoại để thu nhận thông tin cấp cứu cứu nạn của ngư dân và chuyển tiếp đến các Trung tâm tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan ban ngành liên quan để thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn.

- Là hệ thống thông tin chính thức, cùng với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam, phát các bản tin dự báo thời tiết biển trên tần số 7.906 Khz và 8.294 Khz phục vụ ngư dân.

- Đảm bảo thông tin liên lạc giữa tàu cá với đất liền bằng dịch vụ điện thoại tàu bờ, phục vụ cho sản xuất và đời sống của ngư dân trên biển

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân tại tất cả các vùng miền hiểu và thường xuyên giữ liên lạc với Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam khi đánh bắt trên biển, đặc biệt là nhận thức về tần số cấp cứu cứu nạn 7.903 Khz và tần số nghe các bản tin dự báo thời tiết 7.906 Khz và 8.294 Khz, góp phần nâng cao công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển trong mùa mưa bão sắp tới. Đây là các dịch vụ thông tin hữu ích, thể hiện tính nhân đạo và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với ngư dân đánh bắt thủy sản trên biển.

Vì vậy, trước tiên Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Công ty Thông tin Điện tử Việt Nam trong công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin duyên hải đến bà con ngư dân.

Sau khi triển khai các nhiệm vụ mà Bộ Giao thông vận tải phải thực hiện theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sẽ xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể để phối hợp các phương tiện thông tin đại chúng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 và nhiệm vụ 5 của Quyết định nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam về bảo đảm an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79.

Mọi thông tin xin liên hệ:

- Nguyễn Thanh Bình - Văn phòng Ban chỉ đạo PCBL và TKCN, Bộ Giao thông vận tải, số điện thoại: 04 3 9410235; 098 2589 836 ; Email:binhnt@mt.gov.vn.

- Lê Vũ Thế Hiền - Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam - Số điện thoại: 0932 241 179 - Email: levuthehien@vishipel.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Đài./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (b/c);
TT Phạm Quý Tiêu;
Vụ An toàn giao thông;
Cty TT ĐTHH VN; Đã ký
Lưu VT, PCLB&TKCN (02)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4212/BGTVT-PCLB&TKCN về việc tổ chức thông tin và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người hoạt động trên biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.106

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241