Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 417/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 417/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/TTg-CN
V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75)

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6768/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 7 năm 2020, văn bản số 2377/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2021), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 3813/BXD-QHKT ngày 06 tháng 8 năm 2020), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4312/BTNMT-KHTC ngày 13 tháng 8 năm 2020), Bộ Quốc phòng (văn bản số 2702/BQP-TM ngày 31 tháng 7 năm 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5396/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 8 năm 2020), Bộ Tài chính (văn bản số 9298/BTC-ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2020) về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn từ Km68 - Km75, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 đoạn từ Km68 - Km75 trong Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Quyết định số 561/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và kiến nghị tại văn bản số 2377/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 3 năm 2021; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan tại các văn bản nêu trên, tổng hợp việc điều chỉnh cục bộ tuyến đường Vành đai 5 đoạn từ Km68 - Km75 vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch và quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN(2).y

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 417/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 (Km68 - Km75) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.125

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69