Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 40/BGTVT-KCHT về việc thoả thuận điểm đấu nối vào QL1 mới tại Km 75+450 huyện Hũu Lũng, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 40/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 40/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận điểm đấu nối vào QL1 mới tại Km 75+450 huyện Hũu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ GTVT nhận được Công văn số 925/UBND-KTN ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thoả thuận điểm đấu nối vào QL1A mới - Dự án đường Cai Kinh - Yên Sơn, huyện Hũu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 5359/CĐBVN-GT ngày 19/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc trả lời công văn của UBND tỉnh Lạng Sơn. Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Cho phép mở điểm đấu nối vào QL1A mới tại Km75+450 phía bên phải hướng Lạng Sơn - Hà Nội và đóng điểm đấu nối cũ tại Km75+850 đã được Bộ GTVT thoả thuận quy hoạch các điểm đấu nối vào QL1A mới qua địa phận tỉnh Lạng tại Văn bản số 1509/BGTVT-VT ngày 23/3/2007.

2. Khi thực hiện xây dựng điểm đấu nối vào QL1A mới, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan cần tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”.

3. Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép cho đơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện xây dựng điểm đối nối mới vào QL1A mới tại Km 465+250 và đóng điểm đấu nối cũ tại Km 75+850 trên địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn theo thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Khu QLĐB II;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 40/BGTVT-KCHT về việc thoả thuận điểm đấu nối vào QL1 mới tại Km 75+450 huyện Hũu Lũng, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84