Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 39/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận vị trí đấu nối từ cửa hàng xăng dầu vào QL18 tại Km249+100(T) và Km272+100(T) thuộc địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 39/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/BGTVT-KCHT
V/v: Thỏa thuận vị trí đấu nối từ CHXD vào QL18 tại Km249+100(T) và Km272+100(T) thuộc địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: 

- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

 

Phúc đáp công văn số 4806/UBND-QH2 ngày 18/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận đấu nối 02 cửa hàng xăng dầu vào QL18 qua địa phận huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản nêu trên và phương án đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam tại công văn số 5523/CĐBVN-GT ngày 30/12/2008 về việc đấu nối cửa hàng xăng dầu vào QL18, tỉnh Quảng Ninh. Chủ đầu tư 02 cửa hàng xăng dầu huyện Hải Hà được mở điểm đấu nối với QL18 tại Km249+100 và Km272+100, cùng phía bên trái theo hướng Hạ Long-Móng    Cái) với điều kiện sau:

- Các vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu nêu trên phải có trong danh mục quy hoạch các điểm đấu nối vào QL18 qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh và là điểm mốc để điều chỉnh vị trí đấu nối các cửa hàng xăng dầu ở lân cận;

- Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật, bố trí đoạn chuyển làn và đoạn chờ rẽ theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4054:2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế;

- Kinh phí liên quan đến việc cải tạo, xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực mở điểm đấu nối do chủ đầu tư chi trả.

2. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông tại khu vực mở điểm đấu nối; quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn giao thông và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở GTVT, Sở Công thương tỉnh Q.Ninh;
 - Lưu VT, KCHT (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 39/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận vị trí đấu nối từ cửa hàng xăng dầu vào QL18 tại Km249+100(T) và Km272+100(T) thuộc địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74