Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 388/ĐKVN-VAR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: Trịnh Ngọc Giao
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/ĐKVN-VAR
V/v Xem thông tin về kiểm định xe cơ giới

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Để giúp các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có thêm thông tin về các phương tiện đã kiểm định không đạt ở các đơn vị khác nhau trong khu vực, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng phần mềm chạy trong môi trường internet có chức năng nhập thông báo xe kiểm định không đạt. Các đơn vị thực hiện như sau:

- Khi kiểm định phương tiện không đạt, đơn vị phải cập nhật phương tiện không đạt vào mục “Nhập cảnh báo PT” tại menu phân “Tra cứu dữ liệu” mục “PTCG đang lưu hành” tại trang thông tin điện tử của Cục, địa chỉ http://www.vr.org.vn

- Xem thông tin xe kiểm định không đạt để kiểm soát kỹ các phương tiện đã kiểm định không đạt của các đơn vị khác thuộc các địa phương tùy lựa chọn tại mục “DS PT CB theo tỉnh, TP” tại menu phần “Tra cứu dữ liệu” mục “PTCG đang lưu hành” tại trang thông tin điện tử của Cục, địa chỉ http://www.vr.org.vn

- Định kỳ, Phòng Kiểm định xe cơ giới phối hợp với Trung tâm Tin học xóa các phương tiện kiểm định lại đạt yêu cầu trong danh sách cảnh báo do các đơn vị đã cập nhật.

Các đơn vị tổ chức thực hiện các yêu cầu trên kể từ ngày 15/3/2012.

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Cục ĐKVN thông qua Phòng KĐ XCG, tel 043.7684706, fax 043.7684723 hoặc Trung tâm Tin học, tel 043.7684778 để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- TTTH (để t/h)
- Lưu VP, VAR

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 388/ĐKVN-VAR ngày 14/03/2012 xem thông tin về kiểm định xe cơ giới do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.021

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!