Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3821/VPCP-KTTH về việc thành lập cảng nội địa (ICD) tại Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3821/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3821/VPCP-KTTH
V/v thành lập cảng nội địa (ICD) tại Nam Định

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (công văn số 45/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2008), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2802/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 5 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 6256/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 5 năm 2008) và Bộ Công Thương (công văn số 3356/BTC-CNĐP ngày 25 tháng 4 năm 2008) về việc thành lập cảng nội địa (ICD) Nam Định, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính để được xem xét, quyết định việc thành lập cảng nội địa (ICD) tại Khu công nghiệp Hòa Xá theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ sớm ban hành quy định về quy hoạch và công bố hệ thống cảng nội địa theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN.
 PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: TH, KTN,TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).S.17.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3821/VPCP-KTTH về việc thành lập cảng nội địa (ICD) tại Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118