Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 373/VPCP-KTN về thiết lập và điều chỉnh đường hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 373/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 373/VPCP-KTN
V/v thiết lập và điều chỉnh đường hàng không

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9071/BGTVT-VT ngày 24 tháng 12 năm 2009) về việc thiết lập và điều chỉnh đường hàng không, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý thiết lập 4 đường hàng không mới (đoạn đường hàng không Nà Sản – LADON – AKSAG; đoạn đường hàng không Nam Hà – VILAO – PAKSE; đường hàng không Cam Ranh – MESOX; đường hàng không Phù Cát – BUNTA) và điều chỉnh 4 đường hàng không (W2; A206; B468; M771) như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ; các Vụ: QHQT, NC, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 373/VPCP-KTN về thiết lập và điều chỉnh đường hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.774
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202