Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 355/BGTVT-KCHT về việc phối hợp bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 355/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 16/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 355/BGTVT-KCHT
V/v: Phối hợp bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 16/TTg-KTN ngày 05/01/2009 về việc bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Quốc lộ 14 đi qua địa phận tỉnh Bình Phước từ Cây Chanh đến Thị trấn Chơn Thành (Km887+250 - Km1001+360), trong đó đoạn từ Thị xã Đồng Xoài đến Thị trấn Chơn Thành (Km970+700 - Km1001+360) đã được bàn giao cho UBND tỉnh Bình Phước để thực hiện dự án BOT. Đoạn còn lại từ Cây Chanh đến Đồng Xoài (Km887+250 - Km970+700) hiện do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý (theo văn bản số 5256/CĐBVN-GT ngày 12/12/2008 của Cục Đường bộ VN và văn bản số 9397/BGTVT-KCHT ngày 25/12/2008 của Bộ GTVT).

2. Giao Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Bình Phước tiến hành các thủ tục bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh quản lý và đầu tư theo hình thức BOT.

Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện công tác bàn giao theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Vụ KHĐT, TC;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Khu Quản lý đường bộ VII;
- Lưu VT, KCHT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 355/BGTVT-KCHT về việc phối hợp bàn giao QL14, đoạn Cây Chanh - Chơn Thành cho tỉnh Bình Phước quản lý và đầu tư theo hình thức BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211