Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 353/BNN-TCTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 353/BNN-TCTL
V/v xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn trung tâm xã Tùng Bá đi trung tâm xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được công văn số 351/VPCP-KTN ngày 17/01/2011 của Văn phòng Chính phủ kèm theo công văn số 100/UBND-CN ngày 12/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị bổ sung dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâm xã Tùng Bá đi trung tâm xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên vào danh mục các dự án đường cứu hộ, cứu nạn tại quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được quá nhiều công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn, nhưng không nhận được hồ sơ dự án đầu tư và quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng kết hợp đa mục tiêu của Tỉnh. Trong đó, có công trình đường cứu hộ, cứu nạn từ trung tâm xã Tùng Bá đi trung tâm xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tại công văn số 100/UBND-CN ngày 12/01/2011 nêu trên, nên không có cơ sở để có ý kiến trả lời Văn phòng Chính phủ.

Đề nghị quý Văn phòng tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VT, TCTL (VT, ĐĐ);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 353/BNN-TCTL ngày 11/02/2011 về xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn trung tâm xã Tùng Bá đi trung tâm xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.762

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228