Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3524/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3524/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận đấu nối tạm thời từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 vào QL1A tại Km1929+500, tỉnh Long An.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An

Bộ GTVT nhận được Công văn số 879/UBND-CN ngày 27/3/2009 của UNND tỉnh Long An về việc thoả thuận đấu nối đường nhánh từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 vào QL1A tại Km1930+000, tỉnh Long An; Công văn số 1377/UBND-CN ngày 13/5/2009 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh vị trí đấu nối đường nhánh từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 vào QL1A từ vị trí Km1930+000 đến vị trí Km1929+500, tỉnh Long An; Công văn số 283/UBND-CN ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh Long An về việc thoả thuận quy hoạch đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Long An và Công văn số 1539/CĐBVN-GT ngày 24/4/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Long An. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Long An tại Công văn số 1377/UBND-CN ngày 13/5/2009 về việc đấu nối tạm thời đường nhánh từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 vào QL1A tại Km1929+500 (bên phải hướng tuyến TP. Hồ Chí Minh-Long An).

2. Điểm đấu nối tạm thời này phải được đưa vào danh mục các điểm đấu nối trong hồ sơ quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Long An và được UBND tỉnh Long An thoả thuận với Bộ GTVT. Đồng thời, điểm đấu nối tạm thời này sẽ thay thế điểm đấu nối đường nhánh từ Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2 vào QL1A tại Km1930+000 (bên phải hướng tuyến TP. Hồ Chí Minh - Long An) tại hồ sơ thoả thuận quy hoạch đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Long An gửi kèm theo Công văn số 283/UBND-CN ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh Long An.

3. Việc thiết kế điểm đấu nối tạm thời vào QL1A tại Km1929+500 (bên phải hướng tuyến TP. Hồ Chí Minh - Long An) cần phải tuân thủ theo các quy định trong Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế” về bán kính rẽ phải, rẽ trái, tầm nhìn khi xe ra vào nút giao; chiều dài và chiều rộng của làn xe chuyển hướng, làn dừng xe chờ rẽ của làn tách nhập dòng; trắc dọc vuốt nối, ..vv.

4. Khi thực hiện xây dựng điểm đấu nối tạm thời vào QL1A tại Km1929+500, đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”.

5. Chủ công trình phải chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí xây dựng điểm đấu nối tạm thời cũng như có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện chạy trên QL1A trong quá trình thi công điểm đấu nối tạm thời vào QL1A tại Km1929+500, tỉnh Long An.

6. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công điểm đấu nối tạm thời; cấp giấy phép cho đơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện xây dựng điểm đấu nối tạm thời vào QL1A tại Km1929+500 theo đúng thoả thuận tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT tỉnh Long An;
- Khu QLĐB VII;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3524/BGTVT-KCHT ngày 29/05/2009 về việc thoả thuận đấu nối tạm thời từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2 vào QL1A tại Km1929+500, tỉnh Long An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.219

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157