Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3384/VPCP-KTN về việc kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3384/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3384/VPCP-KTN
V/v kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét báo cáo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (công văn số 22/BC-HĐNTNN ngày 16 tháng 4 năm 2008) về kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) đoạn Thạch Quảng-Ngọc Hồi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh:

- Hoàn thiện các hạng mục bền vững hóa đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đến hết năm 2008 và các đoạn đường còn lại thuộc giai đoạn 1 chưa hoàn thành (phụ lục 1, phụ lục 2 của Biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ngày 21 tháng 3 năm 2008).

- Tổ chức khắc phục một số tồn tại thuộc đoạn Thạch Quảng - Ngọc Hồi (phụ lục 3 của Biên bản nghiệm thu của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ngày 21 tháng 3 năm 2008).

2. Bộ Giao thông vận tải tổ chức nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện các công việc nêu trên, báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả nghiệm thu của mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3384/VPCP-KTN về việc kết quả nghiệm thu công trình đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.850
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122