Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3324/VPCP-KTN bổ sung cảng Hòn Khoai vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3324/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3324/VPCP-KTN
V/v bổ sung cảng Hòn Khoai vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (công văn số 726/UBND-KT ngày 24 tháng 02 năm 2012) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 2053/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2348/BKHĐT-KCHTĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012) và Công thương (công văn số 3590/BCT-TCNL ngày 26 tháng 4 năm 2012) về việc bổ sung cảng Hòn Khoai vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công thương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các nhà đầu tư để tổ chức nghiên cứu các điều kiện cụ thể của cảng Hòn Khoai, cảng Gành Hào, so sánh với các phương án khác trong quá trình nghiên cứu, lựa chọn vị trí xây dựng cảng trung chuyển than cho các trung tâm điện lực phía Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3324/VPCP-KTN bổ sung cảng Hòn Khoai vào quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.224.52