Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3315/BGTVT-KCHT về việc đấu nối tạm thời đường vào Trung tâm thương mại của công ty TNHH Tân Xuân với đường QL1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3315/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3315/BGTVT-KCHT
V/v: Đấu nối tạm thời đường vào Trung tâm thương mại của công ty TNHH Tân Xuân với đường QL1

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

 

Phúc đáp đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 2605/UBND.CN ngày 04/05/2009 về việc đấu nối đường vào Trung tâm Thương mại của Công ty TNHH Tân Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An với đường QL1; Công văn số 1871/CĐBVN-GT ngày 19/05/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đấu nối đường vào Công ty TNHH Tân Xuân vào QL1 tại Km436+450 tỉnh Nghệ An.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An về việc Công ty TNHH Tân Xuân đấu nối tạm thời đường vào Trung tâm Thương mại với Quốc lộ 1 tại Km 436+450 (bên phải hướng tuyến Thanh Hoá - TP. Vinh), việc đấu nối tạm thời chỉ trong 12 tháng và gia hạn tối đa không quá 24 tháng.

2. Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối đường ra vào Trung tâm Thương mại; có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đấu nối; đồng thời phải đảm bảo chiều rộng toàn bộ nền và mặt đường ra vào Trung tâm Thương mại không được vượt quá 12m (gồm cả đường ra và đường vào); không được san lấp trong phạm vi hành lang đường bộ (ngoại trừ trong phạm vi đường ra vào Trung tâm Thương mại), đồng thời phải có biện pháp đảm bảo thoát nước dọc.

3. Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, đóng điểm đấu nối tạm thời, hoàn trả hành lang an toàn đường bộ như trước khi mở điểm đấu nối do Chủ dự án chi trả và không được bồi hoàn khi Nhà nước thu hồi đất hành lang.

4. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối tạm thời; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công (sau khi có cam kết của Chủ dự án về mở và đóng điểm đấu nối tạm thời) và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Khu Quản lý đường bộ IV;
- Sở GTVT tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, KCHT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3315/BGTVT-KCHT về việc đấu nối tạm thời đường vào Trung tâm thương mại của công ty TNHH Tân Xuân với đường QL1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


946
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54