Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 318/BGTVT-KCHT về việc yêu cầu hồ sơ tài liệu về điều chỉnh đoạn tuyến QL và trình tự soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 318/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 15/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 318/BGTVT-KCHT
V/v: Yêu cầu hồ sơ tài liệu về điều chỉnh đoạn tuyến QL và trình tự soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường bộ Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam tại Phiếu trình giải quyết công việc ngày 19/12/2008 về việc điều chỉnh đoạn tuyến QL4A thuộc địa phận tỉnh Cao Bằng (kèm theo dự thảo quyết định do Cục Đường bộ VN trình, đề nghị Bộ trưởng ký) và một số văn bản khác về điều chỉnh đoạn tuyến trên quốc lộ.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu hồ sơ tài liệu về việc điều chỉnh đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương (hoặc đường địa phương thành đường quốc lộ):

Để đảm bảo thống nhất quản lý nhà nước về đường bộ, trước mắt, yêu cầu Cục Đường bộ VN thực hiện ngay các nội dung sau:

- Văn bản của Cục đề nghị Bộ về điều chỉnh đoạn tuyến, trong đó đưa ra sự cần thiết điều chỉnh, căn cứ để điều chỉnh và quan điểm của Cục về điều chỉnh đoạn tuyến.

- Báo cáo về: Hiện trạng tuyến, quá trình xây dựng, cải tạo nâng cấp (nếu có); lý trình, tình trạng nền mặt đường, các công trình trên tuyến, hành lang an toàn đường bộ, đầu nối với các tuyến đường khác (nếu có) ... Các văn bản hành chính pháp lý khác có liên quan.

- Ý kiến của địa phương (UBND tỉnh, Sở GTVT) về điều chỉnh đoạn tuyến.

2. Về trình tự soạn thảo văn bản do Lãnh đạo Bộ ký:

Đối với các văn bản Lãnh đạo Bộ ký, phải do các Cơ quan tham mưu của Bộ trình (các Vụ chức năng, Cục Quản lý xây dựng và CLCTGT). Nếu Cục Đường bộ VN soạn thảo các văn bản mà dự kiến do Lãnh đạo Bộ ký thì Cục có văn bản báo cáo Bộ để Lãnh đạo Bộ phân công nhiệm vụ cho Cơ quan tham mưu chủ trì thực hiện. Cơ quan tham mưu sẽ thẩm định văn bản do Cục đề xuất và trình Lãnh đạo Bộ ký.

Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 318/BGTVT-KCHT về việc yêu cầu hồ sơ tài liệu về điều chỉnh đoạn tuyến QL và trình tự soạn thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135