Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2917/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2917/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2917/BGTVT-VT
V/v: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 ca Th tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; nhm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ thành phố Hà Nội và thành ph H Chí Minh đối với các địa phương và trên cơ sđề xuất của Tng cục Đưng bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường st Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thnhư sau:

1. Tng cục Đường bộ Việt Nam: chỉ đạo các S Giao thông vận tải

- K từ 00 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hp đng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 ch có điểm đi/đến Hà Nội và thành phố H Chí Minh.

Trường hợp đặc biệt, các S GTVT kịp thời báo cáo Tng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét, gii quyết.

- Các tuyến c định đi từ Hà Nội và ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại:

+ Chỉ vận chuyển hành khách tối đa 02 chuyến/ngày đối với các tuyến dưới 100km; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người;

+ Ch vận chuyển hành khách tối đa 01 chuyến/ngày đi với các tuyến còn lại; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người;

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến xe không vận chuyển hành khách.

2. Cục Đường st Việt Nam: chỉ đạo Tổng công ty Đường st Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải đưng st

- Ktừ 00 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020:

+ Tạm dừng toàn bộ hoạt động ca tàu khách địa phương.

+ Đối vi tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh: ch được khai thác ti đa 02 đôi tàu khách/ngày (02 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 02 chuyến ngược lại).

Trường hợp đặc biệt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp vận tải đường st kịp thời báo cáo Cục Đường st Việt Nam đ được xem xét, giải quyết.

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách.

3. Cục Hàng hi Việt Nam

- Chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải:

+ Phối hợp với cơ quan Biên phòng, Y tế kiểm dịch không để thuyền viên đi bờ, hạn chế tối đa việc thay đi thuyền viên;

+ Phối hợp với các cng, các công ty hoa tiêu có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hoa tiêu và công nhân xếp dỡ làm việc trên tàu.

- Phối hp với các địa phương giảm ti đa các chuyến tàu ch khách tuyến từ bờ ra đảo và có biện pháp quản lý chặt chẽ thuyền viên và hành khách đi tàu.

4. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: phi hợp với các địa phương giảm tối đa các chuyến tàu chở khách tuyến t bờ ra đảo và có biện pháp quản lý chặt chẽ thuyền viên và hành khách đi tàu.

5. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương đ có ch đạo các đơn vị vận tải hạn chế tối đa việc vận chuyn hành khách trong địa phương, đi/đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đi với các loại hình vận tải hành khách; tạm dừng hoặc t chức lại hoạt động giao thông công cộng đ hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận tải hàng hóa.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Nhu trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Văn phòng Ch
ính phủ;
- C
ác Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Y tế;
- Các Th
trưởng;
- V
ăn phòng Bộ;
- Vụ Hợp
tác quc tế;
- Cục Y t
ế GTVT;
- C
ng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2917/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32