Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2915/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2915/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hạn chế khai thác đường bay nội địa để chống dịch Covid-19

Đây là nội dung đáng chý ý tại Công văn 2915/BGTVT-VT về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, kể từ 0h ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, các hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác vận chuyển hành khách với tần suất như sau:

- 01 chuyến/ngày đối với đường bay Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội.

- 01 chuyến/ngày/đường bay đối với Hà Nội – Đà Nẵng/Phú Quốc - Hà Nội.

- 01 chuyến/ngày/đường bay đối với Thành phố Hồ Chí Minh – Đà Nẵng/Phú Quốc - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Dừng toàn bộ các chuyến bay nội địa còn lại đi/đến Thành phố Hồ Chí Minh và đi/đến Hà Nội.

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách.

Trường hợp đặc biệt, nếu phát sinh nhu cầu vận chuyển hành khách từ các cảng hàng không đến Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh và ngược lại, các hãng hàng không có thể gửi đề nghị để Cục Hàng Không Việt Nam xem xét, quyết định.

Xem thêm nội dung tại Công văn 2915/BGTVT-VT ngày 29/3/2020.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2915/BGTVT-VT
V/v: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2020

 

Kính gi: Cục Hàng không Việt Nam

Thực hiện Ch thsố 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thtướng Chính phvề việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chng dịch Covid-19; nhm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ thành phHà Nội và thành ph H Chí Minh đối với các địa phương và trên cơ sđề xuất ca Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thống nhất với đề xut ca Cục HKVN và yêu cu Cục HKVN thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Kể từ 00 giò 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, các hãng hàng không Việt Nam chỉ được khai thác vận chuyển hành khách với tần sut như sau:

- Đường bay Hà Nội - thành ph HChí Minh - Hà Nội: Mi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày.

- Các đường bay Hà Nội - Đà Nng/Phú Quốc - Hà Nội: Mi hãng hàng không Việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

- Các đưng bay thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nng/Phú Quốc - thành phố Hồ Chí Minh: Mi hãng hàng không việt Nam được khai thác 01 chuyến/ngày/đường bay.

2. Dng toàn bộ các chuyến bay trên các đường bay nội địa còn lại đi/đến Hà Nội và đi/đến thành phHồ Chí Minh.

3. Không hạn chế khai thác đối vi các chuyến bay không vận chuyn hành khách.

4. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ct giảm các chuyến bay đi/đến địa phương, kịp thời đề xuất phương án, báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

5. Trong trường hợp đặc biệt phát sinh nhu cầu chuyên chở hành khách tcác cảng hàng không địa phương đến Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, các hãng hàng không đề nghị đến Cc HKVN tng trưng hợp c th đ xem xét, quyết định.

6. Chđạo các Cảng vụ hàng không:

- Phối hợp vi chính quyền địa phương rà soát việc cách ly của t bay người nước ngoài đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chng dịch tuân th các quy trình, quy định v phòng và chng dịch lây lan dịch bệnh ca Bộ Y tế.

- Giám sát việc thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc của hành khách trước khi lên tàu bay, yêu cầu các hãng hàng không đảm bảo hành khách trước khi lên tàu bay phải thực hiện khai báo y tế điện tử bt buộc.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Văn phòng Ch
ính phủ;
- C
ác Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoi giao, Y tế;
- Văn ph
òng Bộ;
- Vụ Hợp t
ác quc tế;
-
Cục Y tế GTVT;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VT
i (Tu3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2915/BGTVT-VT năm 2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.500

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32