Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2862/BGTVT-TCCB về việc báo cáo cải cách hành chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2862/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2862/BGTVT-TCCB
V/v báo cáo cải cách hành chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các Cục thuộc Bộ;
- Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

Thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 1142/BGTVT-TCCB ngày 03 tháng 3 năm 2009 gửi các đơn vị về việc hướng dẫn nội dung báo cáo cải cách hành chính hàng tháng, hàng quý, cả năm 2009 và thời gian gửi báo cáo. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa báo cáo đúng thời gian quy định.

Để công tác cải cách hành chính tiếp tục thực hiện có nền nếp, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các quy định về báo cáo cải cách hành chính của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có việc gửi báo cáo theo thời hạn sau:

1. Đối với báo cáo tháng và báo cáo quý, báo cáo trước ngày 10 hàng tháng.

2. Đối với báo cáo năm, báo cáo trước ngày 15 tháng 11 năm 2009.

Để đảm bảo thời gian, các đơn vị gửi trước nội dung báo cáo qua thư điện tử theo địa chỉ dungpn@mt.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2862/BGTVT-TCCB về việc báo cáo cải cách hành chính do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.002
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145