Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 286/TTG-QHQT phê duyệt Hiệp định "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh với Ngân hàng KfW" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 286/TTG-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 286/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt Hiệp định "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh với Ngân hàng KfW"

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2630/BTC-QLN, ngày 28 tháng 02 năm 2011) về việc phê duyệt Hiệp định tài trợ dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh" với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định tài trợ dự án "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh" trị giá 28 triệu Euro với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) với các nội dung được nêu tại công văn trên. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng KfW.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đàm phán, phê duyệt Thỏa thuận riêng của dự án theo quy định hiện hành để ký kết với Ngân hàng KfW.

3. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính trong nước phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2148/TTg-QHQT ngày 08 tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). MH27

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 286/TTG-QHQT phê duyệt Hiệp định "Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh với Ngân hàng KfW" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.450

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173