Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2792/GSQL-GQ5 năm 2018 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 2792/GSQL-GQ5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2792/GSQL-GQ5
V/v thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum;
-
Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
-
Cục Hải quan tỉnh Bình Phước;
-
Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;
-
Cục Hải quan tỉnh Long An;
-
Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
-
Cục Hải quan tỉnh An Giang;
-
Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5587/TCĐBVN-VT ngày 30/8/2018 của Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) về việc thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia trong tổng số 500 xe thực hiện theo Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 01/6/1998 và Nghị định thư ký tại Hà Nội ngày 10/10/2005.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải theo quy định, Cục Giám sát quản lý về Hải quan gửi danh sách các phương tiện thay thế (kèm theo bản photo công văn số 5587/TCĐBVN-VT) để Cục Hải quan các tỉnh có biên giới đường bộ tiếp giáp Campuchia biết, thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát, kiểm soát phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2792/GSQL-GQ5 năm 2018 thông báo danh sách phương tiện thay thế hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227