Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2791/BGTVT-TC về việc đề xuất chỉ định thầu công trình nạo vét duy tu các luồng tàu biển năm 2009 có kinh phí nạo vét nhỏ hơn 5 tỉ đồng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2791/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2791/BGTVT-TC
V/v Đề xuất chỉ định thầu công trình nạo vét duy tu các luồng tàu biển năm 2009 có kinh phí nạo vét nhỏ hơn 5 tỉ đồng.

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số văn bản số 587/CHHVN-BCB ngày 02/4/2009 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc xin chỉ định thầu công trình nạo vét duy tu các luồng tàu biển năm 2009 có kinh phí nạo vét nhở hơn 5 tỷ đồng. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1675/BGTVT-KCHT ngày 23/3/2009 trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị xin Thủ tướng Chính phủ cho phép Cục Hàng hải Việt Nam được áp dụng cơ chế đặc thù cho công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải năm 2009 theo nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại công văn số 1643/VPCP-KTN ngày 01/10/2008, tuy nhiên cho đến nay Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến trả lời về đề nghị trên của Bộ Giao thông vận tải.

Do tính chất cấp bách của việc phải triển khai công tác nạo vét duy tu luồng tàu biển năm 2009 trước mùa mưa bão, trong khi chưa có ý kiến trả lời của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam như sau:

1. Đối với các công trình nạo vét duy tu luồng tàu biển năm 2009 có kinh phí nạo vét lớn hơn 5 tỷ đồng: Chờ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các các công trình nạo vét duy tu luồng tàu biển năm 2009 có kinh phí nạo vét nhỏ hơn 5 tỉ đồng: Được áp dụng theo phương thức chỉ định thầu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 229/TTG-KTN ngày 16/02/2009 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách với điều kiện các công trình này phải lập dự án (Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KHĐT;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2791/BGTVT-TC về việc đề xuất chỉ định thầu công trình nạo vét duy tu các luồng tàu biển năm 2009 có kinh phí nạo vét nhỏ hơn 5 tỉ đồng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


937
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118