Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2766/BGTVT-VPBCĐ về việc TKKT các cầu trên đoạn tuyến Năm Căn - Đất Mũi thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2766/BGTVT-VPBCĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 04/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2766/BGTVT-VPBCĐ
V/v: TKKT các cầu đoạn Năm Căn - Đất Mũi thuộc dự án đường HCM.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Vụ KHĐT;
- Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh;
- Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT.

 

Bộ GTVT nhận được báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT (văn bản số 30/VPBCĐ ngày 23/4/2009) về việc TKKT các cầu trên đoạn tuyến Năm Căn - Đất Mũi thuộc dự án đường Hồ Chí Minh;

Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với các nội dung đề xuất của Văn phòng Ban chỉ đạo và giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo Tư vấn nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh bố trí chung các cầu theo các nguyên tắc chủ yếu:

- Nghiên cứu, đề xuất việc cho phép tăng độ dốc dọc tối đa (imax = 5%), đồng thời hạn chế, triết giảm bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu Rmin phù hợp với điều kiện cụ thể cho từng cầu nhằm rút ngắn chiều dài cầu và giảm chiều cao đất đắp sau mố.

- Nghiên cứu, đề xuất sử dụng các nhịp có chiều dài lớn hơn (nhịp 33m) để giảm số lượng trụ. Đồng thời kiểm tra, rà soát lại loại cọc và tiết diện cọc để đảm bảo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật và chất lượng trong khai thác và thi công.

- Rà soát lại các yêu cầu thông thuyền để tránh lãng phí do các yêu cầu không cần thiết; lưu ý các cầu có yêu cầu thông thuyền không vào cấp phù hợp. Đề xuất việc lựa chọn lực va tàu cho phù hợp với điều kiện thông thuyền trên các sông có yêu cầu của khu vực ĐBSCL.

2. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thẩm định, tổng hợp các nghiên cứu, đề xuất, có báo cáo Bộ, trình Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường quyết định việc điều chỉnh TKCS đã được phê duyệt tại Quyết định số 857/QĐ-BGTVT ngày 2/4/2008 và triển khai các công việc tiếp theo.

3. Vụ KHĐT, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT phối hợp, thực hiện các công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.

(Sao gửi kèm theo: Văn bản báo cáo số 30/VPBCĐ ngày 23/4/2009)

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
TTr. Nguyễn Hồng Trường;
TEDI; TEDI South;
Lưu: VT, VPBCĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2766/BGTVT-VPBCĐ về việc TKKT các cầu trên đoạn tuyến Năm Căn - Đất Mũi thuộc dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


969
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251