Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2761/VPCP-KTN về việc thực hiện chính sách vận tải biển tại Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 23/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2761/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2761/VPCP-KTN
V/v thực hiện chính sách vận tải biển tại QĐ số 149/2003/QĐ-TTg ngày 23/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Về đề nghị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (văn bản số 185/HHVN-TC ngày 17 tháng 02 năm 2009) và ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 1272/BGTVT-TC ngày 9 tháng 3 năm 2009); Tài chính (công văn số 4354/BTC-CST ngày 26 tháng 3 năm 2009) về việc cho phép tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển vận tải biển quy định tại Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có báo cáo, đánh giá tổng thể việc thực hiện Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2003 đến nay, trong đó nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, có đề xuất cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Cổng TTĐT, Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: Văn Thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2761/VPCP-KTN về việc thực hiện chính sách vận tải biển tại Quyết định số 149/2003/QĐ-TTg ngày 23/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.074
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122