Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2684/BGTVT-VT về việc sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2684/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 28/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2684/BGTVT-VT
V/v: sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
 - Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Phúc đáp Công văn số 645/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Cục Hàng hải Việt Nam về đề nghị sửa đổi mẫu “ Lý lịch liên tục tầu biển” và mẫu “ Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tầu biển”, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Các mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam đã được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở quy định của Nghị quyết số A. 959 (23) ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Tổ chức hàng hải quốc tế (sau đây gọi tắt là IMO).

Theo quy định của Ủy ban an toàn hàng hải của IMO (sau đây gọi tắt là MSC) tại Nghị quyết số MSC. 198 (80), các mẫu lý lịch liên tục của tàu biển nêu trên phải được cập nhật bổ sung một số nội dung liên quan đến số nhận dạng của chủ sở hữu tàu biển, số nhận dạng của công ty và một số thông tin khác có liên quan đến an ninh tàu biển.

Để thực hiện các quy định nêu trên của MSC và tạo thuận lợi cho các chủ tàu biển khi khai thác tàu biển Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức hướng dẫn các Cơ quan đăng ký tàu biển, các chủ tàu biển Việt Nam triển khai thực hiện việc cập nhật bổ sung các thông tin liên quan đến lý lịch liên tục của tàu biển theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan cần kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: PC, ATGT;
- Lưu VT, VTải (1).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2684/BGTVT-VT về việc sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.677
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251