Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2582/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận đấu nối tạm thời từ đường ngang Khu công nghiệp Nhơn Hoà vào QL19 trên địa bàn tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2582/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2582/BGTVT-KCHT
V/v: Thỏa thuận đấu nối tạm thời từ đường ngang Khu công nghiệp Nhơn Hoà vào QL19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

 

Phúc đáp đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại văn bản số 717/UBND-CN ngày 18/3/2009 về việc cho phép đấu nối đường ngang nằm trong Khu công nghiệp Nhơn Hoà với QL19; căn cứ công văn số 1344/CĐBVN-GT ngày 15/4/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đấu nối đường nhánh từ Khu công nghiệp Nhơn Hoà vào QL19 tỉnh Bình Định để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà.

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý theo đề xuất của Cục Đường bộ VN cho phép đấu nối tạm thời 01 vị trí trên QL19 tại Km22+979 (bên trái theo hướng tuyến từ Quy Nhơn đi Gia Lai) vào đường nhánh Khu công nghiệp Nhơn Hoà để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hoà.

2. Chủ dự án phải có thiết kế kỹ thuật điểm đấu nối tạm thời từ đường nhánh Khu công nghiệp Nhơn Hoà vào QL19 phù hợp với TCVN4054-2005 (Đường ô tô - yêu cầu thiết kế); đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; có biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL19 trong phạm vi đấu nối.

Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, đóng điểm đấu nối tạm thời do Chủ đầu tư công trình có sử dụng điểm đấu nối chi trả.

3. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận hồ sơ thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của điểm đấu nối tạm thời; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công (sau khi có cam kết của Chủ dự án về mở và đóng điểm đấu nối tạm thời) và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Khu Quản lý đường bộ V;
 - Sở GTVT tỉnh Bình Định;
 - Lưu: VT, KCHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2582/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận đấu nối tạm thời từ đường ngang Khu công nghiệp Nhơn Hoà vào QL19 trên địa bàn tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.054
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78