Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2499/VPCP-KTN về việc triển khai xây dựng quốc lộ 49B đoạn từ Thuận An – Tư Hiền – quốc lộ 1A (tỉnh Thừa Thiên Huế) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2499/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2499/VPCP-KTN
V/v triển khai xây dựng quốc lộ 49B đoạn từ Thuận An – Tư Hiền – quốc lộ 1A (tỉnh Thừa Thiên Huế)

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (công văn số 820/UBND-XDGT ngày 05 tháng 3 năm 2009); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1811/BKH-KCHT&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 4206/BTC-ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1983/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 4 năm 2009) về việc triển khai xây dựng quốc lộ 49B đoạn từ Thuận An – Tư Hiền – quốc lộ 1A (tỉnh Thừa Thiên Huế), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép triển khai thực hiện Dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 49B đoạn từ Thuận An – Tư Hiền – quốc lộ 1A. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập dự án đầu tư này trong năm 2009 và triển khai thực hiện theo quy định.

2. Về việc bố trí nguồn vốn: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp Dự án nêu trên vào danh mục các dự án được sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ sau năm 2010, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2499/VPCP-KTN về việc triển khai xây dựng quốc lộ 49B đoạn từ Thuận An – Tư Hiền – quốc lộ 1A (tỉnh Thừa Thiên Huế) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49