Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2482/BGTVT-KHĐT về việc góp ý nạo vét đoạn Cửa Lấp ra biển – Tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2482/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Đức Hải
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2482/BGTVT-KHĐT
V/v: góp ý nạo vét đoạn Cửa Lấp ra biển – Tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hàng Hải Việt Nam;
- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

 

Viện KHKT & Công nghệ Phát triển tài nguyên lãnh thổ, Dự phòng thiên tai và Bảo vệ môi trường (VIPTAM) có văn bản số 14/2009/CV-VIPTAM ngày 11/4/2009 gửi Bộ GTVT về việc thực hiện nạo vét đoạn Cửa Lấp ra cửa biển thuộc huyện Long Điền – T.p Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (xin phô gửi kèm theo).

Để có cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, đề nghị Cục Hàng Hải Việt Nam và Cục ĐTNĐ Việt Nam có ý kiến bằng văn bản về đề xuất trên của Viện KHKT & Công nghệ Phát triển tài nguyên lãnh thổ, Dự phòng thiên tai và Bảo vệ môi trường. Văn bản ý kiến gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ GTVT trước ngày 29/4/2009, đồng thời gửi Vụ KHĐT để kịp thời tổng hợp, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT: Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đức Hải

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2482/BGTVT-KHĐT về việc góp ý nạo vét đoạn Cửa Lấp ra biển – Tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.199
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78