Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2391/BGTVT-MT năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 2391/BGTVT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2391/BGTVT-MT
V/v thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- T
ng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;
- Các công ty:
Cổ phần ô tô TMT, TNHH ô tô Hồng Hà, TNHH Vĩnh Phát Motors.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được các văn bản số: 139/UBND-KTTH ngày 25/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn; 54/KDXNK ngày 01/3/2017 của TCT Công nghiệp ô tô Việt Nam; 191/CV-TMT ngày 02/3/2017 của Công ty cổ phn ô tô TMT; 08/CV-2017 ngày 15/02/2017 của TNHH ô tô Hồng Hà; 282/CV-VM ngày 28/02/2017 của Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors về việc thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg , Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn; chuẩn bị cơ sở vật chất k thuật, tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đi với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg. Theo đó, từ 01/01/2017, Bộ Giao thông vận tải đã kiểm tra, chứng nhận và làm thủ tục đăng kiểm theo tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với ô tô, mức 3 đối với xe mô tô hai bánh theo đúng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định.

2. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo với tinh thần là các Bộ, ngành phải thực hiện nghiêm Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ; không vì lợi ích của một s ngành, lĩnh vực mà bỏ qua vấn đề môi trường.

Căn cứ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưng (để b/c);
- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN;
- Cục Đăng kiểm VN;
- Lưu: VT, MT(Lưu).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2391/BGTVT-MT năm 2017 thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


653

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35