Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 229/CHHVN-VT&DVHH về vận chuyển hàng hóa quá cảnh của Campuchia do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Số hiệu: 229/CHHVN-VT&DVHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Trịnh Thế Cường
Ngày ban hành: 03/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/CHHVN-VT&DVHH
V/v vận chuyển hàng hóa quá cảnh của Campuchia

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp vận tải biển;
- Các cảng vụ hàng hải;
- Hiệp hội chủ tàu Việt Nam;
- Các Hiệp hội Chủ tàu địa phương: An Lư, Nam Định, Diêm Điền, Thanh Hóa;
- Hiệp hội cảng biển Việt Nam;
- Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải;
- Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam;
- Hiệp hội chủ hàng Việt Nam.

 

Ngày 5/12/2011, Cục Hàng hải Việt Nam nhận được văn bản của các doanh nghiệp vận tải biển về việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh thuộc danh mục cấm nhập khẩu ở Việt Nam nhưng không cấm nhập khẩu ở Campuchia, về vấn đề này Cục Hàng hải Việt Nam có ý kiến như sau:

Ngày 11/5/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2009 và thay thế Quyết định số 1732/2009/QĐ-BTM ngày 13 tháng 12 năm 2009 của Bộ Thương mại ban hành quy chế về hàng hóa của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị có thể truy cập văn bản trên tại Website Cục Hàng hải Việt Nam theo địa chỉ: www.vinamarine.gov.vn - mục Pháp luật - pháp luật hàng hải - pháp luật trong nước.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ Vận tải;
- Văn phòng Cục;
- Lưu VT&DVHH, VT.

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
Trịnh Thế Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 229/CHHVN-VT&DVHH về vận chuyển hàng hóa quá cảnh của Campuchia do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.694

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40