Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 215/2010/ĐKVN thực hiện Chỉ thị 03/CT-BGTVT về đăng kiểm xe cơ giới do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Số hiệu: 215/2010/ĐKVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: Trịnh Ngọc Giao
Ngày ban hành: 01/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 215/2010/ĐKVN
V/v: Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BGTVT của Bộ trưởng BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở Giao thông vận tải
- Các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

 

Thực hiện chỉ thị số 03/CT–BGTVT ngày 02/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phổ biến, quán triệt các yêu cầu nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nêu tại Chỉ thị số 03/CT–BGTVT ngày 02/02/2010 đến toàn thể đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng.

2. Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đôn đốc các đăng kiểm viên thực hiện kiểm định đầy đủ các hạng mục, đúng quy trình ở tất cả các công đoạn, đặc biệt lưu ý các hạng mục như: động cơ, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống truyền lực, khí thải động cơ. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng an toàn của phương tiện theo tiêu chuẩn và quy trình kiểm định, chỉ rõ các hư hỏng để chủ xe hoặc lái xe sửa chữa, tuyệt đối không để xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông;

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng kiểm định xe cơ giới tại đơn vị mình và đảm bảo thời gian kiểm định, số lượng xe kiểm định trong ngày không vượt quá quy định.

3. Xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện việc hiện đại hóa thiết bị kiểm định; bổ sung, thay thế các thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn; các thiết bị không có khả năng nối mạng; các thiết bị cũ hết khấu hao có chất lượng kém và báo cáo về Sở Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Nâng cấp thiết bị tin học và đường truyền Internet để đáp ứng việc triển khai phần mềm Quản lý kiểm định mới vào cuối năm 2010.

4. Kiểm tra, rà soát và cử đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ tham gia các chương trình đào tạo bổ sung, tập huấn nâng cao nghiệp vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Không phân công các cán bộ, nhân viên chưa đủ điều kiện bổ nhiệm thực hiện việc kiểm tra xe cơ giới trên dây chuyền kiểm định và gửi đề nghị đào tạo về Cục Đăng kiểm Việt Nam để tổ chức đào tạo lại, đào tạo bổ sung. Lập dang sách các Lãnh đạo không đủ điều kiện theo Thông tư 11/2009/TT–BGTVT ngày 24/06/2009 và báo cáo Sở Giao thông vận tải.

5. Rà soát và công khai các văn bản, thủ tục, quy trình kiểm định tại đơn vị theo Hướng dẫn tại văn bản số 1178/2009/ĐKVN ngày 16/11/2009 về “Hướng dẫn quy cách biển hiệu và nội dung niêm yết tại đơn vị đăng kiểm xe cơ giới của Cục Đăng kiểm Việt Nam”.

6. Bố trí phòng chờ thuận tiện cho khách hàng chờ trong thời gian đưa xe vào kiểm định;

Đối với các đơn vị đăng kiểm có số lượng xe cơ giới vào kiểm định lớn cần tổ chức thực hiện kiểm định hợp lý như: phát số thứ tự kiểm định, đăng ký kiểm định qua điện thoại, qua mạng Internet.

7. Lãnh đạo đơn vị kết hợp với công đoàn định kỳ tổ chức sinh hoạt nội bộ phổ biến các quy định, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm định nhằm nhắc nhở cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ thực hiện tốt các quy định về quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

8. Phòng kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung của Chỉ thị số 03/CT–BGTVT và các quy định hiện hành. Theo thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm hoặc lập biên bản kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật kịp thời; đồng thời đề xuất biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành;

Phối hợp với trung tâm đào tạo xây dựng kế hoạch và các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao cho đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ;

Phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra tại các bến xe, điểm đỗ, kiểm tra đột xuất trên đường nhằm phát hiện, xử lý các xe cơ giới không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông;

Tham gia hoàn thiện chương trình phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới và xây dựng kế hoạch sử dụng 02 trạm kiểm tra di động được trang bị từ Dự án ATGT đường bộ Việt Nam.

9. Cục Đăng kiểm Việt Nam trân trọng đề nghị các Sở Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ để thực hiện chỉ thị số 03/CT–BGTVT và các quy định của Bộ Giao thông vận tải trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới; quản lý hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trực thuộc, đặc biệt là xử lý kịp thời các sai phạm phát hiện qua kiểm tra hoặc khi có các kiến nghị của cơ quan chức năng; báo cáo Ủy ban nhân nhân tỉnh, thành phố dành quỹ để phát triển các trung tâm đăng kiểm mới; hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm bổ sung, nâng cấp thiết bị kiểm tra theo tiêu chuẩn và lộ trình quy định; bổ nhiệm hoặc đề nghị bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị đăng kiểm trực thuộc đúng theo quy định tại Thông tư 11/2009/TT–BGTVT ngày 24/06/2009 của Bộ Giao thông vận tải.

Yêu cầu trưởng phòng kiểm định xe cơ giới và thủ trưởng các đơn vị đăng kiểm nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung yêu cầu nêu trên.

 

 

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 215/2010/ĐKVN thực hiện Chỉ thị 03/CT-BGTVT về đăng kiểm xe cơ giới do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.125
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13