Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 20/BGTVT-KHĐT về việc quy hoạch cảng khu vực huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 20/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 02/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/BGTVT-KHĐT
V/v: Quy hoạch cảng khu vực huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai;
- Tổng Cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Cục Hàng hải Việt Nam.

 

Bộ Giao thông vận tải nhận được các văn bản:

- Văn bản số 10946/UBND-CNN ngày 25/12/2008 về việc “Triển khai các dự án xây dựng cảng biển trên địa bàn huyện Nhơn Trạch” của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai;

- Văn bản số 11091/UBND-CNN ngày 30/12/2008 về việc "Xác định lại địa điểm dự kiến bố trí cảng chuyên dùng xăng dầu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Tổng Cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng" của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai;

- Văn bản số 3547/HC-TM ngày 31/12/2008 của Tổng Cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng;

- Văn bản số 1529/HHVN-KHĐT ngày 17/10/2008 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, cùng các tài liệu liên quan kèm theo.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Dự án cảng chuyên dùng xăng dầu:

Về chủ trương, thống nhất việc bổ sung quy hoạch cảng chuyên dùng xăng dầu của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và cảng chuyên dùng xăng dầu của Tổng Cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai như đề nghị của UBND Tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 11091/UBND-CNN ngày 30/12/2008 nêu trên.

2. Dự án Trung tâm dịch vụ tư vấn hàng hải:

Dự án Trung tâm dịch vụ tư vấn hàng hải của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) không chiếm đường bờ sông nên không ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch cụm cảng tại khu vực này. Mặt khác, dự án lại có ý nghĩa phục vụ mục tiêu nghiên cứu, hỗ trợ cho công tác quản lý tài nguyên sông biển trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống cảng biển trong khu vực. Do vậy, Bộ GTVT thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai để nhà đầu tư có thể triển khai đầu tư theo quy định.

3. Đối với các dự án cảng đã được Bộ GTVT thoả thuận bổ sung quy hoạch, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai theo quy định hiện hành và Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch; thoả thuận các nội dung chi tiết và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bộ Giao thông vận tải mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của Quý Ủy ban.

 

 

Nơi nhận:        
 - Như trên;
 - Văn phòng Chính phủ (b/c);
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Portcoast;
 - Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 20/BGTVT-KHĐT về việc quy hoạch cảng khu vực huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0