Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1995/TTg-KTN về đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang với Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1995/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1995/TTg-KTN
V/v đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang với Lào Cai

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6788/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7398/BKH-KCHT&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2010) và Tài chính (công văn số 13891/BTC-ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2010) về việc đầu tư bổ sung các đoạn còn lại của quốc lộ 4 (giai đoạn 1) trên địa phận tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang với Lào Cai các đoạn tuyến còn lại từ Km194 - Km211 và Km258 - Km271 thuộc địa phận tỉnh Lào Cai như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên và triển khai thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1995/TTg-KTN về đầu tư Dự án nâng cấp quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang với Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.231
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123