Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1942/VPCP-KTN thực hiện dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình - Sao Mai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1942/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1942/VPCP-KTN
V/v thực hiện dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình - Sao Mai

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (văn bản số 223/HHVN-PC ngày 26 tháng 02 năm 2010) báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Dự án đầu tư cảng container quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình - Sao Mai. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cùng các bên liên quan tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Dự án theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Cổng TTĐT; Các Vụ: QHQT, KTTH;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1942/VPCP-KTN thực hiện dự án cảng container quốc tế Vũng Tàu tại Bến Đình - Sao Mai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.108
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217