Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1828/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1828/VPCP-KTN
V/v đầu tư hoàn trả các tuyến đường bị hư hỏng do thi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 112/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 575/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011) và Tài chính (văn bản số 1413/BTC-ĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011) về việc đầu tư hoàn trả các tuyến đường do thi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 làm hư hỏng các tuyến đường của địa phương đoạn qua các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc phục hồi các tuyến đường nêu trên thuộc trách nhiệm của các nhà thầu thi công. Trường hợp cần thiết, giao Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, đề xuất thanh toán bổ sung kinh phí hợp lý cho nhà thầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND các tỉnh: Long An, Tây Ninh;
- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4) c 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1828/VPCP-KTN ngày 25/03/2011 về đầu tư hoàn trả tuyến đường bị hư hỏng do thi công đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.424

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!