Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1816/VPCP-QHQT ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam và Cộng hòa Séc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1816/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 20/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1816/VCPP-QHQT
V/v: Ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam và Cộng hòa Séc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1834/TTr-BGTVT ngày 16 tháng 3 năm 2012 về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam - Cộng hòa Séc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép ký Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Séc về việc sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Séc về vận chuyển hàng không, ký tại Pra-ha ngày 23 tháng 5 năm 1997.

2. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ký Nghị định thư nêu trên với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,
các Vụ: KTN, PL, TH, Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). ST 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1816/VPCP-QHQT ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam và Cộng hòa Séc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.688
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236